"MARSTRAND"

Lackerad spårfräst lucka, 19mm´s MDF.