"PLAN"

Lackerad slät lucka, 19mm´s MDF
Kanterna med en skarp fasning.