"SMÖGEN 80"

Lackerad planfräst lucka, 19mm´s MDF med 80mm's ram.